14 Nisan 2012 Cumartesi

Hazırlayıcı Eğitim Soruları 2011-2012

Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 9 - Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;
a.Temel Eğitim; Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular 18 nci maddede belirtilen kurul tarafından,soruların eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 5 nci maddede tesbit edilen konuları kapsayacak ve eğitim proğramlarında her konu için tesbit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır.
Kurum ve kuruluşlar bu eğitimle ilgili sınav sorularını eğitim proğramları ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin ederler.
b.Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları ilgili kurum veya kuruluşlarca hazırlanır.

Sınavlar
Madde 10 - Sınavlar; test,uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır.Bun-
lardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.
a.Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.
b.Sınavlar,duyurulan yer,gün ve saatte başlar.
c.Sınav soruları,salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tesbit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.
d.Sınav sonunda başlayışını,akışını ve bitimini,kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir.Bu tutanaklar salon başkanı ve enaz iki gözetmen tarafından imzalanır.
e.Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir.

Soruları İndirmek İçin: 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder